Velkommen i Vollerup Skov

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Vestsjælland

Folder om Vollerup Skov Vollerup Skov ligger i en skovfattig og bynær egn. I 1992 købte Naturstyrelsen den første ejendom til skovrejsning. I de efterfølgende år erhvervede vi flere ejendomme, som blev tilplantet. I dag dækker Vollerup Skov 207 ha (1 ha er 10.000 kvm). Naturstyrelsen planter bynære skove, som Vollerup Skov, for at give den lokale befolkning en anderledes og mere varieret natur- og landskabsoplevelse. Vollerup Skov giver dig mulighed for at opleve og bruge skovnaturen.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2006. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation