Flagermusene i Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber

24-11-2009

Tælling for udflyvningsperioden 2009.

Forsiden af rapporten om flagermus 2009 I marts-april 2009 blev der for anledning af Naturstyrelsen – Midtjylland gennemført en tælling af flagermus i Daubjerg og Mønsted kalkgruber, som er beliggende vest for Viborg.

Resultaterne i rapporten fortæller, at det ser godt ud for flagermusene i begge kalkgruber.

Der er tale om en kraftig stigning af de overvintrende arter i forhold til en lignende tælling i 2002/2003.

Læs eller download rapporten:

Udarbejdet for Naturstyrelsen af Hans J. Baagøe og Hans Jørgen Degn 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun i elektronisk udgave.


Læs mere på:

Læs publikation