Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing

27-11-2009

Fremover får vandværkerne lettere ved at opklare drikkevands-forureninger. Bakterier afsætter nemlig DNA-spor, der kan bruges til at finde forureningskilden.

Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Fremover får vandværkerne lettere ved at opklare drikkevands-forureninger. Bakterier afsætter nemlig DNA-spor, der kan bruges til at finde forureningskilden.

Det viser en ny undersøgelse fra Naturstyrelse om coliforme bakterier i drikkevand og miljø, som Teknologisk Institut har udarbejdet i samarbejde med en række vandværker. Metoden bygger på en kortlægning af DNA fra i alt 17 forskellige typer af coliforme bakterier.

Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporingæs rapporten (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.