Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg

28-09-2009

Projekt har etableret Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser. Det er lykkes at prognosticere regn 1-2 timer frem ved brug af radar målingen og yderligger ½-1½ time frem i tiden ved brug af modeller for afløbssystemet.

Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg Projekt har etableret Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser. Det er lykkes at
prognosticere regn 1-2 timer frem ved brug af radar målingen og yderligger ½-1½ time frem i
tiden ved brug af modeller for afløbssystemet. Aflastninger af urenset spildevand forsaget af ekstreme regnhændelser kan formindskes. Ved at måle nedbør over byer og forudsigelse af tilstrømningen til nøglepunkter i spildevandssystemet muliggøres en bedre styring af afløbssystem og renseanlæg og derigennem reduceres den aflastede mænge.

Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg (pdf; 4 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.