Fugle over Skagen

28-04-2010

Foldere til dem, der gerne vil vide noget om hvor, hvordan og hvornår man bedst observerer fuglene ved Skagen, men som udgangspunkt ikke ved ret meget om fugle.

Forsiden af folderen om Skagens fugle Skagen er Nordeuropas bedste sted at opleve fugletræk! Hver årstid sine fugle. Om foråret trækker de store rovfugle fra vinterlokaliteterne i Afrika og Sydeuropa mod ynglepladserne mod nord. Rovfugletrækket om foråret er enestående for Skagen, men også mange andre fuglearter lægger vejen forbi, nogle kommer for at yngle om sommeren, og om efteråret er det muligt at observere havfuglene, der trækker syd på.

Folderen er tiltænkt dem, der gerne vil vide noget om hvor, hvordan og hvornår man bedst observerer fuglene, men som udgangspunkt ikke ved ret meget om fugle. Også ornitologer kan få glæde af folderen, da kortet i folderen viser de bedste observationssteder. Folderen er blevet til i samarbejde mellem lokale medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen – Vendsyssel.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos Skagen Turist Bureau og Naturstyrelsen – Vendsyssel.


Læs mere om emnet på:

Til naturguider

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.