Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandsområder

17-08-2010

Projekt om test af filtreringsteknologier og deres evne til at fjerne de stoffer, for hvilke der eksisterer miljøkvalitetskrav og/eller målsætninger relateret til vandområder.

Forside af "Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandsområder"

I dette projekt er der fokuseret på kompakte filtreringsteknologier -3FM (Flexible Fibre Filter Module) til rensning, bortskaffelse og genanvendelse af regnvand, der kan indpasses i større byer med en høj grad af urbanisering.

Læs eller download:

Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandomraader (pdf; 2 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk