Demonstration af teknologier

20-12-2010

Formålet med MILTEK projekt er at skaffe ny viden og demonstrere tre multifunktionsteknologier
til rensning af overløbsvand og videregående rensning af
biologisk renset spildevand.

Formålet med MILTEK projekt er at skaffe ny viden og demonstrere tre multifunktionsteknologier til rensning af overløbsvand og videregående rensning af biologisk renset spildevand, som hver især i et anlæg kombinerer flere supplerende rensefunktioner.

I forbindelse med MILTEK projekt er der i perioden maj til november 2009 gennemført en række forsøg med tre eksisterende teknologier:

- Sandfilter på Egå Renseanlæg (fuldskala pilotforsøg)

- Actiflo® Turbo (kompakt bundfældningsproces) på Damhusåen Renseanlæg (pilotskala)

- Hydrotech Diskfilter (mikrosi-filtrering) på Damhusåen Renseanlæg (pilotskala)


Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation