Effekt af prøvestørrelse og interval på coliforme bakterier i drikkevand

25-02-2010

Rapporten viser, at der kan forekomme coliforme bakterier, uden at der behøver at være tale om tegn på forurening.

Effekt af  prøvestørrelse og interval på coliforme bakterier i drikkevand Rapporten viser, at der kan forekomme coliforme bakterier, uden at der behøver at være
tale om tegn på forurening, idet der ikke er konstateret fejl eller forureningshændelse i
forbindelse med bakteriefundene, og at der tilsyneladende har været normale driftsforhold
i vandforsyningerne.

Effekt af  prøvestørrelse og interval på coliforme bakterier i drikkevand (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.