Punktkilderapport 2008

25-02-2010

Rapport udarbejdet af Naturstyrelsen, fagdatacenter for punktkilder. Lavet i samarbejde med Miljøstyrelsen, med udgangspunkt i data fra miljøcentrene og kommunerne.

Punktkilderapport2008 Denne rapport er udarbejdet af By- og Landskabsstyrelsen, som er fagdatacenter for punktkilder. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, med udgangspunkt i data fra miljøcentrene og kommunerne.

Rapporten er et led i det nationale overvågningsprogram (NOVANA) og danner sammen med de øvrige fagdatacenterrapporter grundlaget for en samlede vurdering af vandmiljøets tilstand og belastning.

Grundlaget for fagdatacenterrapporten om punktkilder er den årlige indberetning af resultaterne tilsynet og overvågningen af de enkelte punktkilder.

I denne rapport rapporteres data for 2008. Data for miljøfremmede stoffer og tungmetaller er ikke medtaget i rapporten, disse data vil blive rapporteret senere.

Læs eller download:

Punktkilderapport 2008 (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.