Rynket Rose's udbredelse og spredningshastighed i det vestlige Thy

09-02-2010

Rapport med en status for udbredelsen og spredningshastigheden af Rosa rugosa i Thy’s vestlige kystegne.

Forsiden af rapporten om Rynket rose i Thy Formålet med denne rapport er, at give en status for udbredelsen og spredningshastigheden af Rosa rugosa i Thy’s vestlige kystegne.

Rynket Rose er ligesom f.eks. Kæmpe-Bjørneklo en såkaldt invasiv art, der ikke er oprindelig hjemmehørende i Danmark, men er indført hertil af mennesker og efterfølgende har bredt sig så kraftig, at den oprindelige flora og fauna nu er truet flere steder. I undersøgelsesområdet er Rynket Rose blevet en aktuel trussel mod sjældne plantearter, som bl.a. Skotsk lostilk og Strand-Snerle.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation