Arsen i dansk grundvand og drikkevand

25-01-2010

To rapporter og en manual om arsen i dansk grundvand og drikkevand. Projektets formål var blandt andet at udvikle metoder til at reducere koncentrationen af arsen i drikkevand mest muligt.

Manual om arsen i dansk drikkevand Naturstyrelsen har på baggrund af et projekt udført af GEUS fået udarbejdet to rapporter og en manual om arsen i dansk grundvand og drikkevand. Projektets formål var blandt andet at udvikle metoder til at reducere koncentrationen af arsen i drikkevand mest muligt.

Manualen henvender sig til vandværker, kommuner, rådgivere og entreprenører og indeholder råd og vejledning i forbindelse med valg og gennemførelse af tiltag rettet mod at reducere drikkevandets indhold af arsen mest muligt.

Rapporten om arsen i dansk grundvand (bind 1) omhandler de geologiske og hydrogeologiske forholds indflydelse på arsenindholdet i grundvandet. Rapporten beskriver blandt andet, hvordan man kan reducere råvandets indhold af arsen ved en optimering af grundvandsindvindingen. Rapporten om vandbehandling (bind 2) belyser udvalgte problemstillinger i forbindelse med rensning af vandet for arsen. Der fokuseres specielt på arsenfjernelse ved hjælp af oxidation og filtrering.

Manual om arsen i dansk drikkevand - med forslag til løsninger (pdf; 1 mb)

Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1 arsen i dansk grundvand (pdf; 5mb)

Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 2 vandbehandling (pdf; 2mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.