Kulsøen og Ørkenarboretet

02-07-2010

Folder om et spændende naturområdes historie og tilblivelse

Forsiden af folderen om Kulsøen og Ørkenaboretet

I folderen, der omhandler Kulsøen og Ørkenarboretet, kan du få nyttig information om oplevelser i det spændende område. Du kan læse om områdets historie og tilblivelse, hvor søgen efter brunkul har givet landskabet de former det har i dag. Du kan læse om tilplantningen af området og de tanker der lå bag. Endelig kan du læse om de mange spændende arter der endnu kan findes i området, ligesom folderen fortæller hvilke muligheder der er for friluftsliv i området.

I tilknytning til folderen finder du en planteliste udarbejdet af tidligere vildtkonsulent Leif Ahlmann Olsen. Denne giver den interesserede mulighed for at gå mere i dybden, i jagten på de sjældne planter.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos Naturstyrelsen – Vestjylland samt i folderkassen ved indgangen til området.


Se hele Naturstyrelsens publikationsoversigt