Skovene i Nakskov

30-06-2010

Folder om Teglværksskoven, Vildmarksskoven, Krogsbølleskoven og Krukholmskoven

Forsiden af folderen om skovene i Nakskov Nakskov har fået fire nye skove på i alt 60 hektar.

Skovene har deres helt særegne karakter. Teglværksskoven ligger i et menneskeskabt søområde med dybe lergrave og et rigt fugleliv. Vildmarksskoven er indrettet specielt børnevenligt med naturlegeplads, picnicplads og mange frugttræer. Krogsbølleskoven er en aktiv skov med motionsbane og hundeskov. Den sidste skov - Krukholmskoven henligger som et stille lavbundsområde langs halsskov å.

De nye statsskove er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen – Storstrøm, Lolland Kommune samt lokale borgere og organisationer.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres må kildeangivelse. Findes i trykt udgave i folderkasser ved indgangen til skovene.