Bjerreskov

07-03-2010

Vandretursfolder.

Forsiden af folderen om Bjerreskov Bjerreskov er et skovrejsningsprojekt nordøst for Ribe på ca. 100 ha. Arealerne er tilplantet i 1998-99.

Skoven er et rekreativt område for navnlig Ribes beboere. Her er vandrestier, borde og bænke og bølplads med grill. Over den nærliggende Tved Å er der bygget en fodgængerbro i lærk og douglasgran fra enheden.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2006. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i folderkasser i skoven eller ved henvendelse til Naturstyrelsen – Vadehavet .

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.