Ude i Tange Bakker

07-03-2010

En lille plantage på ca. 50 ha. øst for Ribe.

Forsiden af folderen om Tange Bakker Ca. 50 ha. indlandskilt område øst for Ribe. En lille plantage med primært selvforyngende løvtræer og hede og engområder som bliver afgræsset med kreaturer.

En meget spændende skovlegeplads findes i skovkanten mod heden. I samarbejde med de lokale  spejdere drives der en bål og grillplads.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2006. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i folderkasser i skoven eller ved henvendelse til Naturstyrelsen – Vadehavet .

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.