GOI typologiens anvendelsesmuligheder

15-11-2010

Rapporten præsenterer koncepterne i ”GOI typologien” (typologi for Grundvand- Overfladevand Interaktion).

Rapporten præsenterer koncepterne i ”GOI typologien” (typologi for Grundvand-OverfladevandInteraktion).

GOI typologien er et værktøj, der giver en grundlæggende forståelse af de styrende forhold for vand- og stofudveksling mellem grundvandsforekomster og overfladevand på forskellig skala. Det er en viden, der på sigt kan hjælpe til at vurdere, hvordan grundvandets sammensætning og mængde påvirker overfladevand og vådområder.

Metoden kan være et selvstændigt værktøj til at forstå vandudvekslingen mellem grundvand og vandløb og til at forstå nedbrydning af forurening i grundvandsmagasinerne omkring vandløbet (ådalsmagasinet).

Der er desuden givet eksempler på, at metoden kan være et støtteværktøj, når der skal sættes tal på, hvor meget vand, der strømmer ud i åen, og i hvor høj grad der sker en nedbrydning af kemiske stoffer i ådalsmagasinet.

Rapporten henvender sig til statens miljøcentre, kommuner, regioner og rådgivere.

GOI typologiens anvendelsesmuligheder

Læs publikation