Klimademonstrationer – Lolland Vand

18-11-2010

Rapporterne omhandler de udfordringer, der vil komme i forbindelse med fremtidige vandstandsstigninger og hvordan vand kan anskues som en ressource og kraft i stedet for en trussel.

Lolland er et lavtliggende område, der omfatter store landbrugs-afvandings- og kystområder. Der er mange udfordringer i forbindelse med fremtidige vandstandsstigninger. Rapporten omhandler tiltag og aktiviteter, der demonstrerer, hvordan vand kan anskues som en fordel i stedet for en trussel. I stedet for at dæmme op og holde vand væk handler projektet om at opfatte og håndterer vand som et medie, en ressource og kraft, som kan spille med i udviklingen af Lolland.

Klimademonstrationer Lolland Vand Sammenfatning og konklusioner.pdf

Klimademonstrationer Bilag A.pdf

Klimademonstrationer Bilag B1.pdf

Klimademonstrationer Bilag B2.pdf

Klimademonstrationer Bilag C.pdf

Klimademonstrationer Bilag D1.pdf

Klimademonstrationer Bilag D2.pdf (144 mb)

Klimademonstrationer Bilag D3.pdf (76 mb)

Klimademonstrationer Bilag D4.pdf

Klimademonstrationer Bilag D5.pdf

Klimademonstrationer Bilag E.pdf