Afrapportering af minkprojektet

16-11-2010

Resultater og konklusioner af minkbekæmpelsesprojektet, der er gennemført i perioden 2006-2010, igangsat af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med DanmarksJægerforbund. Rapporten indeholder resultater af praktiske undersøgelser og relevante uddrag af den eksisterende forskning og litteratur, der bidrager med input til udarbejdelsen af indsatsplanen. Den beskriver de gennemførte aktiviteter, relevante diskussioner samt resultater af projektet, og indeholder styregruppens anbefalinger til den fremtidige strategi.

Forsiden af minkrapporten Resultater og konklusioner af minkbekæmpelsesprojektet, der er gennemført i perioden 2006-2010, igangsat af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Rapporten indeholder resultater af praktiske undersøgelser og relevante uddrag af den eksisterende forskning og litteratur, der bidrager med input til udarbejdelsen af indsatsplanen. Den beskriver de gennemførte aktiviteter, relevante diskussioner samt resultater af projektet, og indeholder styregruppens anbefalinger til den fremtidige strategi.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation