Udarbejdelse af vandløbsregulativer - Erfaringsopsamling og ny viden

25-11-2010

Sammenfatning af viden og erfaringer om udarbejdelse og administration af vandløbsregulativer, herunder vedligeholdelse af vandløb i amter og kommuner.

Udarbejdelse af vandløbsregulativer - Erfaringsopsamling og ny viden Sammenfatning af viden og erfaringer om udarbejdelse og administration af vandløbsregulativer, herunder vedligeholdelse af vandløb i amter og kommuner.
- Opsamlingen rummer i hovedtræk erfaringer og viden på følgende områder:
- Formidling og opdatering af lovgivningsrelaterede forhold omkring vandløb
- Gennemgang af diverse IT-værktøjer m.v. der kan anvendes ved udarbejdelse af vandløbsregulativer
- Gennemgang af erfaringer og ny viden om forhold der vedrører sikring af vandløbskvalitet og vandføringsevne
- Gennemgang af regulativmetoder samt metoder og frekvenser for grødeskæring
- Gennemgang af administrative forhold der vedrører vandløbsregulativer
- Proces for udarbejdelse af vandløbsregulativer, herunder offentlighedens inddragelse
- Tilsyn med opfyldelse af vandløbsregulativets bestemmelser.

Udarbejdelse af vandløbsregulativer - Erfaringsopsamling og ny viden (pdf; 2 mb)

Læs publikationen i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.