Udpegning af kritiske deloplande

15-11-2010

Rapporten beskriver, hvordan man kan udpege vandløbsoplande og vandløbsstrækninger, hvor der er en øget risiko for belastning med nitrat fra grundvandet.

Rapporten beskriver, hvordan man kan udpege vandløbsoplande og vandløbsstrækninger, hvor der er en øget risiko for belastning med nitrat fra grundvandet.

I rapporten anvendes ”GOI typologien” (typologi for Grundvand-OverfladevandInteraktion), som er et værktøj, der giver en grundlæggende forståelse af de styrende forhold for vand- og stofudveksling mellem grundvandsforekomster og overfladevand på forskellig skala.

Denne rapport beskæftiger sig primært med udveksling mellem grundvandet og vandløb.

Rapporten giver en praktisk introduktion til at kombinere anvendelse af GOI-typologien og målinger af nitratindhold i vandløb.

Rapporten viser en trinvis metode til udpegning af kritiske deloplande for nitratbelastning og giver et konkret eksempel på anvendelse af metoden fra Åkær Å.

Vurderingen af, hvordan grundvandets sammensætning og mængde påvirker overfladevand og vådområder, er relevant i forbindelse med udarbejdelse og implementering af vandplanerne.

Rapporten henvender til statens miljøcentre, kommuner, regioner og rådgivere.

GOI udpegning af kritiske deloplande

Læs publikation