Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet

17-11-2010

Rapporten giver et fagligt grundlag for at identificere og vurdere, hvornår og under hvilke omstændigheder de forurenende stoffer kan betragtes som farlige eller ikke-farlige i forhold til grundvandet.

Rapporten giver et fagligt grundlag for at identificere og vurdere, hvornår og under hvilke omstændigheder de forurenende stoffer kan betragtes som farlige eller ikke-farlige i forhold til grundvandet.

Rapporten gennemgår en række naturgivne forhold og kemiske stoffers forskellige iboende egenskaber med henblik på at belyse, hvad disse forhold betyder for risikoen for forurening af grundvand.

Rapportens resultater kan anvendes til at vurdere, om en given forurening af grundvandet truer anvendelsen af grundvandet som drikkevand, eller om forureningen i grundvandet kan påvirke miljømålene for tilknyttede overfladevandområder eller terrestrisk natur. Dette er f.eks. relevant i forbindelse med grundvands- og vandrammedirektivets krav om, at forurening af grundvandet skal forhindres eller begrænses.

Rapport om vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet

Læs publikation