Kanon Natur – Insekter

06-09-2010

Med udgangspunkt i de 12 insekter fra Danmarks Naturkanon, sætter materialet fokus på oplevelser, undersøgelser af og læring i Danmarks forunderlige natur.

Forsiden af naturkanonhæftet

"Kanon Natur – Insekter" er det første undervisningsmateriale, der tager afsæt i Danmarks Naturkanon. Med udgangspunkt i de 12 insekter fra Danmarks Naturkanon, sættes fokus på oplevelser, undersøgelser af og læring i Danmarks forunderlige natur. Materialet er målrettet grundskolens undervisning i natur/teknik, udeundervisning samt tvær- og flerfaglige forløb på mellemtrinnet.

Til bogen hører en undervisningsvejledning med kopisider, som du kan downloades her på siden sammen med bogen.

Læs eller download:

Udgivet af Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan bestilles hos skoletjenesten hos Danmarks Naturfredningsforening.