Automatisk trykoptimering til vanddistributionen

26-04-2011

Vandtab i ledningsnettet kan mindskes ved automatisk trykoptimering. Desuden opnås færre brud på ledningsnettet, og mindre energiforbrug og CO2-udledning.

Vandtab i ledningsnettet kan mindskes ved automatisk trykoptimering. Desuden opnås færre brud på ledningsnettet, og mindre energiforbrug og CO2-udledning. I forsøgsområdet på 18 % af Birkerød Vandforsynings område blev trykniveauet mindsket med ca. 25 %. Det gav en besparelse i el på 23.000 DKK, og i vand på 6.250 m3/år. Nye lækager reduceredes med skønsvis 30 %, svarende til reducerede omkostninger på 50.000 DKK om året.

Læs rapporten her: Automatisk trykoptimering til vanddistributionen (pdf; 1,2 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeanvisning.

Rapporten findes kun i elektronisk udgave.