Overlevelse af indikatororganismer og patogener i ledningsnet

25-08-2011

Rapporten belyser en række risici vedrørende den mikrobiologiske drikkevandskvalitet i forbindelse med renovering af vandledninger

Forsiden af rapporten om Overlevelse af indikatororganismer og patogener i ledningsnet Projektet belyser en række risici vedrørende den mikrobiologiske drikkevandskvalitet i forbindelse med renovering af vandledninger. På baggrund af de opnåede resultater er der udarbejdet en række anbefalinger til vandforsyninger om renovering af vandledninger. Projektet har også omfattet undersøgelser af overlevelsen af en række bakterier i drikkevand. Resultatet viste, at f.eks. E. coli og K. pneumoniae overlevede i mere end fire uger i drikkevand. Laboratorieundersøgelser viste, at rørmaterialer har indflydelse på overlevelsen af indikatorbakterier. Resultatet viste bl.a. at indikatorbakterier overlevede i drikkevand i 2 uger i støbejernsrør og i 4 uger i plastrør.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Findes kun elektronisk. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation