Prototype udvikling af At-line system til måling af bakterier i drikkevandssystemer

25-08-2011

Rapport om udviklingen af en prototype af måleudstyret BactiLine.

I projektet er der udviklet en prototype af måleudstyret BactiLine, som automatisk kan måle på den mikrobiologiske vandkvalitet uafhængigt af vandets fysiske og kemiske egenskaber. Analyseresultatet er tilgængeligt få minutter efter målingens start. Metoden baserer sig på Bactiquant®-teknologien, som måler forekomsten af bakterier ved hjælp af fluorescensteknologi. Metoden giver mulighed for at inkludere både partikelbundne og frie bakterier i analyseresultatet. Fremadrettet forventes metoden at kunne anvendes til løbende overvågning og dermed styring af den mikrobiologiske vandkvalitet, f.eks. i forbindelse med vandforsyningernes øvrige SRO-system samt til alamering (f.eks. via SMS til den driftsansvarlige) ved større afvigelser i den mikrobiologiske vandkvalitet eller ved forureninger I projektet er der udviklet en prototype af måleudstyret BactiLine, som automatisk kan måle på den mikrobiologiske vandkvalitet uafhængigt af vandets fysiske og kemiske egenskaber. Analyseresultatet er tilgængeligt få minutter efter målingens start. Metoden baserer sig på Bactiquant®-teknologien, som måler forekomsten af bakterier ved hjælp af fluorescensteknologi. Metoden giver mulighed for at inkludere både partikelbundne og frie bakterier i analyseresultatet. Fremadrettet forventes metoden at kunne anvendes til løbende overvågning og dermed styring af den mikrobiologiske vandkvalitet, f.eks. i forbindelse med vandforsyningernes øvrige SRO-system samt til alamering (f.eks. via SMS til den driftsansvarlige) ved større afvigelser i den mikrobiologiske vandkvalitet eller ved forureninger.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Findes kun elektronisk. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation