Apropos - Kommuneplanlægning for biogasanlæg

14-12-2011

Hæfte om planlægning for fælles biogasanlæg, der på en let og oversigtlig måde beskriver de positive effekter ved at etablere et biogasanlæg.

Forsiden af hæftet om biogas De seneste ændringer i planloven betyder, at kommunerne fremover skal planlægge for fælles biogasanlæg. Derfor udgiver Naturstyrelsen nu et apropos om planlægning for fælles biogasanlæg, der på en let og oversigtlig måde beskriver de positive effekter ved at etablere et biogasanlæg. Desuden beskrives de planlægningsmæssige overvejelser og hensyn.

Læs eller download hæftet:

Apropos - Kommuneplanlægning for biogasanlæg (pdf; 3 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse.


Mere om emnet: