Vandmiljø og Natur 2010

07-12-2011

Resultater fra 2010 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark

Forsiden af NOVANA-rapporten

Denne rapport indeholder resultater fra 2010 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark. Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tilstand i grundvand, vandløb, søer, havet samt for overvågning af naturtyper. Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, som udarbejdes af fagdatacentrene for de enkelte emneområder. Disse rapporter er baseret på data indsamlet af Naturstyrelsens decentrale enheder og Aarhus Universitet. Rapporten er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet efter aftale med Naturstyrelsen, der har ansvaret for det nationale overvågningsprogram

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, i samarbejde med GEUS og Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation