Opsamling og inspiration fra workshop om Fingerplanens grønne kiler

02-12-2011

Opsamlingens forside Naturstyrelsen afholdt den 25. august 2011 en workshop for kommunerne om klima og grøn Fingerplan.

Fingerplan 2007 skal til revision. Det gav Naturstyrelsen lejlighed til at høre kommunerne, om de har konkrete forslag til, hvordan de grønne kiler kan anvendes til fordel for klimaet.


Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.