Punktkilder 2010

07-12-2011

Rapport med bilag for 2010 fra fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med det det nationale overvågningsprogram NOVANA.

Forsiden af punktkilderapporten Naturstyrelsen i Vestjylland er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med det det nationale overvågningsprogram NOVANA. I dette program er der siden slutningen af firserne årligt udarbejdet en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt.

Læs eller download rapporten med bilag for 2010:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.