Spildevandsudvalgets analyserapport

22-12-2011

Rapport fra spildevandsudvalget, som blev nedsat af miljøminister Karen Ellemann for at få opklaret, om nogen betalte for lidt eller for meget for rensning af deres spildevand.

Spildevandsudvalgets analyserapport - forside

Hvis udgifterne til rensning af spildevand i højere grad skal afspejle, hvad kunderne får for deres penge, ville det blive dyrere for boliger og små virksomheder. Derimod ville de store vandforbrugende virksomheder opleve et fald i deres omkostninger til vandafledning.

Det vurderer et udvalg, som blev nedsat af miljøminister Karen Ellemann for at analysere mulige modeller for en mere ”kostægte” betaling for rensning af spildevand. Desuden skulle udvalget se på, hvordan man kunne tilskynde grundejere til lade regnvand sive ned i jorden - i stedet for at lade det strømme ud i kloakken

Udvalget har været sammensat af repræsentanter fra KL, DANVA, DN, Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening, DI, Landbrug & Fødevarer og Ejendomsforeningen Danmark.

Download rapporten


Spildevandsudvalgets analyserapport (pdf, 2 mb)


Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeanvisning.

Rapporten findes kun i elektronisk udgave.