• Punktkilder 2009

  24-01-2011

  I NOVANA er der siden slutningen af firserne årligt udarbejdet en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede..

 • Vandmiljø og Natur 2009

  24-01-2011

  NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. (December 2010)

 • Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen

  12-01-2011

  Kommunerne kan nu hente ny inspiration til, hvordan de bedst muligt planlægger for nye aktiviteter og anlæg i den såkaldte kystnærhedszone, der strækker sig fra..

Søg i arkivet