Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen

12-01-2011

Kommunerne kan nu hente ny inspiration til, hvordan de bedst muligt planlægger for nye aktiviteter og anlæg i den såkaldte kystnærhedszone, der strækker sig fra stranden og tre kilometer ind i landet.

Kommunerne kan nu hente ny inspiration til, hvordan de bedst muligt planlægger for nye aktiviteter og anlæg i den såkaldte kystnærhedszone, der strækker sig fra stranden og tre kilometer ind i landet.

Det fremgår af en ny publikation fra By- og Landskabsstyrelsen, som bl.a. refererer en lang række afgørelser fra naturklagenævn og domstole.

Læs: Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen (pdf 40 mb)

Læs publikation