Punktkilder 2009

24-01-2011

I NOVANA er der siden slutningen af firserne årligt udarbejdet en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt.

Punktkilder 2009 Naturstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med det det nationale
overvågningsprogram NOVANA. I dette program er der siden slutningen af firserne årligt udarbejdet
en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede
udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt.

Punktkilder 2009

Læs publikation