Vandmiljø og Natur 2009

24-01-2011

NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. (December 2010)

NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. (December 2010)

Denne rapport indeholder resultater fra 2009 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark. Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tilstand i grundvand, vandløb, søer, havet samt for overvågning af udvalgte planter og dyr. Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, som udarbejdes af fagdatacentrene for de enkelte emneområder. Disse rapporter er baseret på data indsamlet af de statslige miljøcentre og Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet efter aftale med Naturstyrelsen, der har ansvaret for det nationale overvågningsprogram.

Vandmiljø og Natur 2009 - NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning

Læs publikation