Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

20-06-2011

Rapporten opsamler erfaringerne med aluminiumbehandling som sørestaureringsmetode i danske søer og giver på denne baggrund en vejledning for fremtidige aluminiumbehandlinger.

Rapporten opsamler erfaringerne med aluminiumbehandling som sørestaureringsmetode i danske søer og giver på denne baggrund en vejledning for fremtidige aluminiumbehandlinger.

Læs eller download rapporten her: Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer (pdf; 5 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation