Erfaringsopsamling med injektion af oxidanter i moræneler

20-06-2011

Rapporten samler de opnåede resultater og erfaringer med injektion af oxidationsmidler i moræneler, med henblik på oprensning af organiske opløsningsmidler.

Rapporten samler de opnåede resultater og erfaringer med injektion af oxidationsmidler i moræneler, med henblik på oprensning af organiske opløsningsmidler. Laboratorieforsøgene viser, at persulfat og permaganat kan nedbryde forurening med chlorerede opløsningsmidler i moræneler. Feltforsøgene viser dog, at det er vanskeligt at fordele oxidationsmidlerne ensartet i lermatricen, og dermed at skabe kontakt mellem forureningen og oxidationsmidlerne.

Læs eller download rapporten her: Erfaringsopsamling med injektion af oxidanter i moræneler (pdf; 4 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation