Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København

20-06-2011

Anvendelsen af sekundære vandressourcer undersøgt af Københavns Energi. Hovedformålet med projektet er at kunne sammenligne miljøbelastningen ved primærvand og sekundavand.

Anvendelsen af sekundære vandressourcer undersøgt af Københavns Energi. Hovedformålet med projektet er at kunne sammenligne miljøbelastningen ved primærvand og sekundavand. Resultaterne viser, at elforbrug til drift og besparelser i spildevandsrensning er helt afgørende for resultaterne, mens materialerne er af mindre betydning.

Vand til husholdningsbrug, herunder til wc-skyl, reguleres af bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bekendtgørelsens § 4 tillader brug af regnvand til wc-skyl i private husholdninger på betingelse af, at anlægget opføres efter Rørcenteranvisning 003.

Læs eller download rapporten her: Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation