Test af det fosfat-bindende lerprodukt ”Phoslock®” i laboratorieskala

27-06-2011

Laboratorieforsøg med lerproduktet ”Phoslock”, som markedsføres til sørestaurering, viste at Phoslock er i stand til effektivt at binde fosfat og ikke påvirker søvandets pH.

Laboratorieforsøg med lerproduktet ”Phoslock”, som markedsføres til sørestaurering, viste at Phoslock er i stand til effektivt at binde fosfat og ikke påvirker søvandets pH. Phoslock kan bruges i normale søer og potentielt også i lavalkaline søer. Forsøg viser, at Phoslock danner et stabilt lag på sedimentet og dermed har potentiale til at mindske resuspensionen i søer.

Læs eller download rapporten her: Test af det fosfat-bindende lerprodukt ”Phoslock®” i laboratorieskala

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010.

Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation