Test af membran bioreaktor-teknologier

27-06-2011

Rapporten omhandler aspekter vedrørende test af MBR teknologi.

Rapporten omhandler aspekter vedrørende test af MBR teknologi, herunder: Potentiale for genanvendelse af MBR-renset vand, Pilotforsøg med MBR-rensning af bryggerispildevand, udstyr til test af filtreringsegenskaber for MBR membranmoduler, metoder til måling af foulingfænomener, overordnet økonomi- og miljøvurdering.

Læs eller download rapporten her: Test af membran bioreaktor-teknologier

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010.

Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation