Bakteriesensor til on-line indikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

10-05-2011

I projektet er der udviklet en prototype sensor, som på minutbasis kan måle det totale antal bakterier og partikler i drikkevand og kan differentiere mellem dem.

I projektet er der udviklet en prototype sensor, som på minutbasis kan måle det totale antal bakterier og partikler i drikkevand og kan differentiere mellem dem. Rapporten indeholder de indledende resultater fra on-line afprøvning af prototypesensorerne på drikkevand hos henholdsvis Københavns Energi og Århus Vand. De indledende resultater indikerer, at der er en sammenhæng mellem output fra sensoren og kimtal.I projektet konkluderes, at den primære anvendelse af sensoren på nuværende tidspunkt vil være at bruge den som en early-warning sensor i f.eks. vandværkernes distributionsnet, beholderanlæg, trykforøgeranlæg, vandværk o.l. Indikerer sensoren en ændring af den mikrobielle drikkevandskvalitet, vil der skulle følges op med en konventionel vandprøve til analyse for E.coli, coliforme eller kimtal.

Læs rapporten her: Bakteriesensor til on-line indikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeangivelse.