Central blødgøring af drikkevand

24-05-2011

Rapporten beskriver blandt andet kalkfældning, ionbytning og nanofiltrering og sammenligner dem med hensyn til økonomi, ressourceforbrug og miljø- og sundhedseffekter.

Rapporten beskriver følgende teknologier: Kalkfældning, ionbytning, nanofiltrering, omvendt osmose, magnetiske metoder, ultralyd og pulserende strøm, og sammenligner de tre væsentligste (de tre førstnævnte) med hensyn til økonomi, ressourceforbrug og miljø- og sundhedseffekter. Derudover foretages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved indførelse af de tre teknologier.

Læs rapporten her: Central blødgøring af drikkevand (pdf; 1,2 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildehenvisning.