Sømod - IT-system til kortlægning af udveksling mellem grundvand og overfladevand vha. integreret analyse og modellering.

05-05-2011

Som et bidrag til en mere effektiv miljøforvaltning er der udviklet model-værktøjer til modellering af søer og vandløb.

Som et bidrag til en mere effektiv miljøforvaltning er der udviklet model-værktøjer til modellering af søer og vandløb. Disse er udviklet med særlig fokus på bestemmelse af grundvandsudvekslingen og udnyttelse af forskelligartede målinger, herunder naturlige sporstoffer.

Læs rapporten her: Sømod - IT-system til kortlægning af udveksling mellem grundvand og overfladevand vha. integreret analyse og modellering.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres med kildeangivelse.