Sømodelrapport 2010 - Udvikling og anvendelse af empiriske og dynamiske sømodeller

05-05-2011

I denne rapport beskrives anvendelsen af empiriske og udviklingen af de mere komplekse dynamiske sømodeller.

Anvendelsen af empiriske og udviklingen af de mere komplekse dynamiske sømodeller beskrives. Mens de empiriske modeller er særdeles let anvendelige i forvaltningen af søer, stiller de dynamiske modeller større datakrav, men kan til gengæld udtale sig mere præcist og detaljeret om den fremtidige tilstand.

Læs rapporten her: Sømodelrapport 2010 - Udvikling og anvendelse af empiriske og dynamiske sømodeller

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010.

Må citeres med kildeangivelse.