Flagermus og skovbrug

03-03-2011

Henvender sig primært til skovfolk og giver information om flagermus og deres levevis i skovene

Forsiden af folderen om flaguermus og skovbrug Der lever minimum syv arter af flagermus i de danske skove, hvor de jager og er afhængige af træer til raste- og yngleophold.

Alle danske flagermus er fredede og desuden omfattet af EU’s habitatdirektiv om beskyttelse af særlige arter. Dette indebærer, at man ikke bevidst må forstyrre og ødelægge flagermusenes yngle- og hvilepladser.

Ovenstående fremgår blandt andet af denne folder, der primært henvender sig til skovfolk og giver information om flagermus og deres levevis i skovene. Endvidere indeholder folderen specifikke guidelines om, hvordan man i skovbruget kan forbedre forholdene for flagermus.

Læs eller download folderen

Folderen er udarbejdet af europæiske eksperter i samarbejde med EUROBATS, som er det fælles europæisk sekretariat under the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats. Naturstyrelsen har oversat og tilpasset folderen til danske forhold, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Folderen findes også i

  • engelsk udgave (pdf)
  • tysk udgave (pdf)

Læs mere om emnet på

Naturprojekter

Naturprojekter. Foto: Colourbox

Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur og miljø og sikrer et varieret og robust plante- og dyreliv i fremtiden.
Læs mere om naturprojekter