Indsatsplan mod mårhund i Danmark

29-03-2011

Mårhunden er et relativt nyt dyr i den danske fauna. Første gang den blev observeret var 1995, og i dag er der en etableret bestand i Jylland, som må forventes at vokse betydeligt de kommende år.

Mårhunden er et relativt nyt dyr i den danske fauna. Første gang den blev observeret var 1995, og i dag er der en etableret bestand i Jylland, som må forventes at vokse betydeligt de kommende år. Det må desuden forventes at mårhunden spreder sig til andre landsdele, hvis ikke der foretages en målrettet bekæmpelse. Målsætningen med indsatsplanen er at Danmark skal være fri for en ynglende bestand af mårhund i 2015, og indsatsplanen giver anbefalinger til, hvorledes dette mål nås.

Læs folderen her: Indsatsplan mod mårhund i Danmark (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010.

Må citeres mod kildeangivelse.