Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse

29-03-2011

Blandt mere end 600 lægemidler blev 32 udvalgt og undersøgt for risiko for vandmiljøet ved udledning fra sygehuse til rensanlæg. Kun for få skønnes der en risiko.

Blandt mere end 600 lægemidler blev 32 udvalgt og undersøgt for risiko for vandmiljøet ved udledning fra sygehuse til rensanlæg. Kun for få skønnes der en risiko. Rapporten indeholder data for alle 32 stoffer og metodikker, der er nyttige ved en miljøvurdering af spildevandet fra et sygehus, herunder ved fremtidige renoveringer og nybygninger af
sygehuse.

Læs rapporten her: Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse (pdf; 2 mb)

Læs appendikser her: Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIKSER (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeangivelse.