MultiLevel Sampler til 3D måling af grundvandsforurening

29-03-2011

Der er udviklet en MultiLevel Sampler til udtagning af niveauspecifikke vandprøver.

Der er udviklet en MultiLevel Sampler til udtagning af niveauspecifikke vandprøver. Med metoden kan der udtage flere vandprøver samtidig i samme filter. Vandprøvetagningen kan gennemføres uden at påvirke de hydrauliske forhold i formationen omkring boringen, dvs. prøvetagningen kan gennemføres passivt (uden pumpning).

MultiLevel Sampleren kan levere analyseresultater, som afspejler en gennemsnitsværdi over forskellige perioder fra 1 uge og op til 3 måneder. Metoden kan undersøge for stofgrupperne chlorerede opløsningsmidler, oliekomponenter og PAH/tjærestoffer. Anvendelsen af sampleren gør det muligt at give en differentieret beskrivelse af en forureningsfanes vertikale udbredelse.

Læs folderen her: MultiLevel Sampler til 3D måling af grundvandsforurening (pdf; 2,1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011 i samarbejde med:
Sorbisense A/S
Grontmij / Carl Bro A/S
Region Hovedstaden Koncern Miljø

Må citeres mod kildehenvisning.