On-line kontinuert måling af drikkevandskvalitet

29-03-2011

Rapporten omhandler brug af on-line sensorer i drikkevandsforsyningen i Danmark.

Rapporten omhandler brug af on-line sensorer i drikkevandsforsyningen i Danmark. Det er undersøgt, om on-line sensorer for turbiditet, ilt, ledningsevne, pH, temperatur, flow og tryk kan anvendes til overvågning og kontrol af drikkevandskvaliteten. Endvidere er sammenhængen mellem sensormålingerne for fysiske parametre og målinger af mikrobiologiske parameter udtaget med høj frekvens undersøgt.

Rapportens konklusioner er, at udslag i signal kan knyttes til driftsmæssige hændelser. Ved at kende sensormålinge-profilen ved normaldrift, kan man identificere afvigelser, som vil kunne indikere en risiko for drikkevandskvaliteten. Sammenligningen mellem sensormålinger og mikrobiologiske parametre ledte dog ikke til nogen simpel korrelation. Der kan således ikke fastlægges en værdi for sensormålinger, hvorunder den mikrobiologiske vandkvalitet kan garanteres. På den anden side vil en pludselig ændring i sensormålinger indikere en ændring, der kan påvirke den mikrobiologiske vandkvalitet.

Læs rapporten her: Online kontinuert måling af drikkevandskvalitet (pdf; 4,7 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildehenvisning.