Overblik over råstofindvinding – hvor og hvordan søges tilladelse?

29-03-2011

Overblik over råstofindvinding er tænkt som en hjælp til potentielle råstofindvindere, som hurtigt vil have et overblik over, hvor og hvordan der kan søges om indvindingstilladelse.

Overblik over råstofindvinding er tænkt som en hjælp til potentielle råstofindvindere, som hurtigt vil have et overblik over, hvor og hvordan der kan søges om indvindingstilladelse. Hæftet indeholder:

  • En oversigt over de relevante myndigheder på råstofområdet
  • En række "spørgetræer", der kan anvendes til at afklare, hvilke tilladelser, der skal ansøges om, og hvad der kan klages over og
  • Et resumé af "Administration af råstofloven - en vejledning til regioner og kommuner", med fokus på de afsnit, der har relevans for ansøger. Resuméet giver et overblik over, hvordan kommunen behandler en ansøgning.

Læs folderen her: Overblik over råstofindvinding - hvor og hvordan søges tilladelse (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildehenvisning.