Strandbeskyttelseslinjen

29-03-2011

Hvad er tilladt, og hvad er forbudt indenfor strandbeskyttelseslinjen, og hvordan søger man om dispensation fra de strenge regler, der beskytter natur og landskab nær kysten?

Hvad er tilladt, og hvad er forbudt indenfor strandbeskyttelseslinjen, og hvordan søger man om dispensation fra de strenge regler, der beskytter natur og landskab nær kysten?

Svarene fås i en ny folder fra By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre, der har ansvaret for naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse.

Læs folderen her: Strandbeskyttelseslinjen (pdf)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeangivelse.